Qu╚ fem
Qu╚ fem

QU╚ FEM

Les bones campanyes són aquelles que assoleixen un perfecte equilibri entre la seva planificació (“thinking”)i la seva posada en pràctica (“implementing”). Nosaltres oferim:


“THINKING”

Estratègia: La nostra experiència en el camp de la investigació de mercats, el marketing i la planificació de campanyes de comunicació, ens permet tenir una notable capacitat analítica i estratègica.

Creativitat: L'experiència en els camps esmentats també ens capacita per a donar resposta a reptes creatius, en qualsevol dels serveis que oferim.

Planificació: Per fer una bona implementació, primer cal planificar bé. Buscar la millor manera de traduir en accions concretes l'estrategia i els conceptes creatius.


”IMPLEMENTING”

Dur a la pràctica el "Thinking". I fer-ho de forma eficient, per tractar d'assolir i, si és possible, superar els objectius. Una formació adequada, així com un bon seguiment  i control de les accions serà clau.

ę 2019 Sponsoring Maracanã s.l.
diseño: Chiara Giacomini | brand design